1000 TL ve ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE ÜCRETSİZ KARGO

Genel Açıklama

Bu web sitesi KAPKA Hediyelik Eşya A.Ş tarafından işletilmektedir. Sitenin tümünde kullanılan “biz”, “bize” ve “bizim” ibareleri KAPKA adı’na atıf yapmaktadır. KAPKA tarafınıza bu sitede kullandırılan bütün bilgiler, araçlar ve servisler de dahil olacak şekilde, bu web sitesini kullanıcı sıfatı ile size burada belirtilen bütün kayıt ve şartları, politikaları ve bildirimleri kabul etmeniz koşulu ile sunmaktadır.

Çevirimiçi Mağaza Koşulları

Bu Hizmet Kullanım Koşullarını kabul etmek suretiyle, en azından mukim olduğunuz eyalet veya şehirde geçerli olan reşit olma yaşında olduğunuzu veya mukim olduğunuz eyalet veya şehirde geçerli olan reşit olma yaşında olduğunuzu beyan etmekte ve bakmakla yükümlü olduğunuz reşit olmayan kişilerin bu siteyi kullanmaları yönünde tarafımıza muvafakat vermektesiniz. Ürünlerimizi hiçbir yasadışı veya izin verilmeyen amaç doğrultusunda kullanamayacağınız gibi, Hizmetin kullanımında kendi yargı bölgenizdeki kanunları da ihlal edemezsiniz (sınırlama olmaksızın, telif hakkı yasaları da dahil olmak üzere). Hiçbir bilgisayar solucanının veya virüsün ya da zarar verici nitelikteki kodun iletimini yapmamalısınız. Şartların herhangi birisinin ihlali veya riayet edilmemesi Hizmetlerinizin derhal sonlandırılması ile neticelenecektir.

Genel Koşullar

Herhangi bir kişiye herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle hizmet vermeyi reddetme hakkımızı saklı tutmaktayız.
İçeriğinizin (kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere) şifrelenmemiş durumda aktarılabilecek olduğunu ve (a) farklı ağlar üzerinden yapılan iletimlere ve (b) bağlantı ağlarının veya cihazlarının teknik gerekliliklerine riayet edilmesi veya uyum sağlanması amacıyla yapılacak değişikliklere tabi olduğunu anlamaktasınız. Kredi kartı bilgilerinin ağlar üzerinden yapılan aktarımı mutlaka şifrelenmektedir. Hizmetin herhangi bir bölümünü, Hizmetin kullanımını veya Hizmete erişimi ya da web sitesi üzerinde hizmetin sağlanmasına aracılık eden herhangi bir irtibatın bilgisini tarafımızca sarih olarak izin verilmediği müddetçe çoğaltmamayı, suretini çıkarmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı veya kullanmamayı kabul etmektesiniz.
İşbu sözleşmede kullanılan başlıklar yalnızca kolaylık sağlamaları amacıyla dahil edilmişlerdir ve işbu Şartlara kısıtlama getirmez veya başka şekilde etki etmezler.

Fikri Mülkiyet Hakları

İsimler, şirket unvanları, ticari markalar, patentler, logolar, tasarımlar, bilgiler, metotlar ve bütün tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet hakları; tamamı da yerel ve uluslararası yasal koruma kapsamında bulunan ya web sitesi yöneticisine ya da web sitesinin sahibi olan şirkete ya da belirtilen üçüncü tarafa aittirler. Bu web sitesinin taranması veya kullanılması bahse konu fikri mülkiyet haklarının hiçbirisini tarafınıza vermez. Web sitesi üzerinde yer alan bilgiler çoğaltılmayacak, kopyalanmayacak, tedarik edilmeyecek ve/veya devredilmeyecektir. Web sitesinin veya web sitesinde sunulan bilgilerin tamamı ya da herhangi bir bölümü başka bir web sitesinde ya da platformda kullanılmayacak, kopyalanmayacak, aktarılmayacak veya yayınlanmayacaktır.

Bilgilerin Kesinliği, Tamlığı ve Zamanlılığı

Bu web sitesinde sunulan bilgilerin doğru, tam veya geçerli olmamalarından dolayı sorumluluk üstlenmemekteyiz. Bu sitede kullanılan materyal yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır ve birincil, daha kesin, daha tam veya daha geçerli bilgi kaynaklarına başvurulmaksızın kararlar alınmasında tek dayanak olarak güvenilmemeli veya kullanılmamalıdır. Bu sitede yer alan materyallere güvenilmesi sizin kendi riskiniz dahilindedir. Bu sitede belirli geçmiş bilgileri yer alabilmektedir. Geçmiş bilgileri ister istemez cari değildir ve yalnızca bilgilenmeniz amacıyla sunulmaktadır. Bu sitenin içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutmaktayız, ancak sitemizde yer alan herhangi bir bilginin güncellenmesi ile yükümlü değiliz. Sitemizde yapılan değişikliklerin takibinin kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmektesiniz.

Hizmetlerde ve Fiyatlarda Yapılan Değişiklikler

Ürünlerimizin fiyatlarında bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapılabilir.
Herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Hizmette (veya herhangi bir bölümü ya da içeriğinde) herhangi bir zamanda değişiklik yapma veya sonlandırma hakkını saklı tutmaktayız.
Hizmetteki herhangi bir değişiklik, fiyat değişimi, askıya alma veya sonlandırma hususlarında size ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluk altına girmemekteyiz.

Ürünler ve Hizmetler (ilgili ise)

Belirli ürünler veya hizmetler web sitesi üzerinden münhasıran çevrimiçi olarak kullanıma sunulabilmektedir. Bu ürün veya hizmetler sınırlı miktardadırlar ve yalnızca İade Politikamız uyarınca iade veya değişime tabidirler.
Mağazada gözüken ürünlerimizin renk ve imgelerini mümkün olduğunca doğru bir şekilde sergilemek üzere elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmekteyiz. Bilgisayar ekranınızın herhangi bir rengi doğru bir biçimde görüntüleyeceği hususunu garanti edememekteyiz.
Bu yönde bir yükümlülüğe sahip olmamakla birlikte, Ürün veya Hizmetlerimizin herhangi bir kişiye, coğrafi bölgeye veya yargı bölgesine satışını sınırlama hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu hakkımızı durum bazında tatbik edebiliriz. Sunduğumuz ürünlerin veya hizmetlerin miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutmaktayız. Ürünlere veya ürün fiyatlarına ilişkin tüm açıklamalar herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunulmaksızın ve kendi yegane takdir yetkimize tabi olarak değiştirilebilirler. Herhangi bir ürünün tedarikini herhangi bir zamanda sona erdirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu site üzerinde herhangi bir ürünün veya hizmetin sunumu yasaklanmış olduğu hallerde geçersizdir.
Tarafınızca satın alınan veya edinilen herhangi bir ürününün, hizmetin, bilginin veya başka bir materyalin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacak olduğunu veya Hizmetteki herhangi hatanın düzeltilecek olduğunu garanti etmemekteyiz.

Faturalandırma ve Hesap Bilgilerinin Doğruluğu

Bize verdiğiniz herhangi bir siparişi reddetme hakkını saklı tutmaktayız. Satın alınan miktarları kendi yegane takdir yetkimize tabi olarak kişi başına, hane başına veya sipariş başına sınırlandırabilir veya iptal edebiliriz. Bu kısıtlamalar aynı müşteri hesabı, aynı kredi kartı ve/veya aynı fatura ve/veya teslimat adresinin kullanıldığı siparişler ile veya kapsamında verilen siparişleri de içerebilir. Bir siparişte değişiklik veya iptal yapmamız halinde, size siparişin verildiği anda sunulan eposta ve/veya fatura adresinden / telefon numarasından bildirimde bulunmaya çalışabiliriz. Kendi yegane yargımıza tabi olarak, bayiler, aracılar veya distribütörler tarafından verildiği anlaşılan siparişleri kısıtlama veya yasaklama hakkını saklı tutmaktayız.
Mağazamızdan yapılan bütün satın almalar için cari, tam ve doğru satın alma ve hesap bilgilerini vermeyi kabul etmektesiniz. İşlemlerinizi tamamlayabilmemiz ve sizinle gerektiği gibi iletişime geçebilmemiz için, elektronik posta adresiniz ve kredi kartı numaralarınız ile son kullanma tarihleri de dahil olmak üzere, hesap bilgileriniz ile diğer bilgilerinizi derhal güncellemeyi kabul etmektesiniz.
Daha fazla bilgi için, lütfen İade Politikamızı inceleyiniz.

İsteğe Bağlı Araçlar

Size, üzerlerinde izleme ya da kontrol ya da girdimizin olmadığı üçüncü taraf araçlarına erişim sunabilmekteyiz.
Bu araçlara, hiçbir türden garanti, beyan veya koşul olmaksızın ve hiçbir onaylamada bulunmaksızın “oldukları gibi” veya “sunuldukları haliyle” erişim sağlıyor olduğumuzu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. İsteğe bağlı üçüncü taraf araçlarını kullanımınızdan kaynaklanan veya kullanımınız ile alakalı olan hiçbir sorumluluğu üstlenmemekteyiz.
Tarafınızca bu sitede sunulan isteğe bağlı araçların tüm kullanımlarının riski tamamen size aittir ve kendi takdir yetkisine tabidir ve ilgili üçüncü taraf sağlayıcının/sağlayıcılarının sunduğu araçlar hakkında bilgi edinmeli ve bunların sunulma koşullarını onaylamalısınız.
Web sitesi üzerinden gelecekte yeni hizmetleri ve/veya özellikleri de sunabiliriz (yeni araçların ve kaynakların yayınlanması da dahil olmak üzere). Bu yeni özellikler ve/veya hizmetler de işbu Hizmet Kullanım Koşullarına tabi olacaklardır.

Üçüncü Taraf Bağlantıları

Hizmetimiz aracılığıyla kullanıma sunulan belirli içerikler, ürünler ve hizmetler üçüncü taraflardan alınan materyalleri içerebilirler.
Bu sitede yer alan üçüncü taraf bağlantıları sizi bağlı sizi bizimle ilişkili olmayan üçüncü taraf web sitelerine yönlendirebilirler. Üçüncü taraf materyalleri veya web siteleri veya üçüncü taraflara ait olan diğer materyaller, ürünler veya herhangi hizmetler bakımından içerik ve doğruluk inceleme ve değerlendirmesi yapmakla sorumlu değiliz ve bunlara ilişkin olarak garanti vermediğimiz gibi, hiçbir yükümlülük ve sorumluluk da üstlenmemekteyiz.
Üçüncü taraf web siteleri ile bağlantılı olan malların, hizmetlerin, kaynakların, içeriğin veya diğer işlemlerin satın alınması ya da kullanımı ile alakalı olan zarar veya ziyandan dolayı yükümlülük taşımamaktayız. Üçüncü tarafın politika ve uygulamalarını lütfen dikkatlice inceleyiniz ve herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce bunları anladığınızda emin olunuz. Üçüncü taraf ürünleri ile alakalı şikayetler, talepler, kaygılar veya sorular üçüncü tarafa yönlendirilmelidir.

Kullanıcı Yorumları, Geri Bildirimleri ve Diğer Bildirimler

Eğer talebimiz üzerine belirli bildirimleri gönderirseniz (örneğin yarışma girdileri) veya tarafımızca talep edilmeksizin bize yaratıcı fikirleri, önerileri, teklifleri, planları veya başka materyalleri (hep birlikte ‘yorumlar’) ister çevrimiçi olarak isterse de mektupla ya da başka şekilde gönderirseniz, tarafımıza iletmiş olduğunuz yorumları kısıtlama olmaksızın herhangi bir zamanda ve herhangi bir ortamda düzenleyebileceğimizi, kopyalayabileceğimizi, yayınlayabileceğimizi, dağıtabileceğimizi, tercüme edebileceğimizi ve başka şekilde kullanabileceğimizi kabul etmiş olursunuz. (1) Herhangi bir yorumu gizli tutmak, (2) herhangi bir yorum için ödeme yapmak veya (3) herhangi bir yoruma yanıt vermek hususlarında hiçbir yükümlülüğe tabi değiliz ve olmayacağız.
Kendi yegane takdir yetkimize tabi olarak yasadışı, saldırgan, tehdit edici, lekeleyici, karalayıcı, pornografik, müstehcen veya başka şekilde itiraza konu edilebilir olduğunu veya herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarını veya bu Hizmet Kullanım Koşullarını ihlal ettiğini saptadığımız içeriği, bu yönde bir yükümlülüğe tabi olmaksızın, izleyebilir, düzenleyebilir veya kaldırabiliriz.
Yorumlarınızın herhangi bir tarafın telif hakkı, ticari marka, mahremiyet, kişisellik veya diğer şahsi ya da mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğiniz kabul etmektesiniz. Ayrıca, yorumlarınızın lekeleyici veya başka şekilde yasadışı, istismar edici veya müstehcen materyalleri içermeyeceğini veya bilgisayar virüslerini ya da Hizmetin veya ilişkili herhangi bir web sitesini işletimini herhangi bir şekilde etkileyebilecek olan diğer kötü amaçlı yazılımları içermeyeceğini de kabul etmektesiniz. Sahte eposta adresi kullanamaz, kendiniz dışında başka birisiymiş gibi yapamaz veya yorumların kaynağı bakımından bizi veya üçüncü tarafları başka şekilde yanıltamazsınız. Yaptığınız yorumlardan ve bunların doğruluğundan tek başınıza sorumlusunuz. Sizin tarafınızca veya herhangi bir üçüncü tarafça yayınlanan yorumlardan dolayı hiçbir sorumluluk almamakta ve yükümlülük üstlenmemekteyiz.

Kişisel Bilgiler

Mağazamız üzerinden kişisel bilgilerinizi sunmanız Gizlilik Politikamıza tabidir.

Hatalar, Yanlışlar ve İhmaller

Zaman zaman sitemizde veya Hizmette ürün açıklamaları, fiyatlandırma, tanıtımlar, teklifler, ürün gönderim ücretleri, taşıma süreleri ve emre amadelik hususları ile alakalı olabilen dizgi hatalarını, yanlışları veya ihmalleri içeren bilgilere yer verilebilmektedir. Eğer Hizmette veya ilgili herhangi bir web sitesinde yer alan herhangi bir bilgi hatalı ise, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın (siparişinizi verdikten sonrası da dahil olmak üzere) hataları, yanlışları ve ihmalleri düzeltme ve bilgileri değiştirme veya güncelleme veya siparişleri iptal etme hakkınızı saklı tutmaktayız. Kanun ile gerekli kılınan durumlar hariç olmak üzere ve sınırlama olmaksızın fiyatlandırma bilgileri de olacak şekilde, hizmette veya ilgili herhangi bir web sitesinde yer alan bilgileri güncellemek, tadil etmek veya netleştirmek üzere hiçbir yükümlülüğü üstlenmemekteyiz. Hizmette veya ilgili herhangi bir web sitesinde uygulanacağı belirtilen hiçbir güncelleme veya yenileme tarihi hizmette veya ilgili herhangi bir web sitesinde yer alan tüm bilgilerin tadil edilmiş veya güncellenmiş olduklarını gösteriyor olarak addedilmemelidir.

Yasaklanan Kullanımlar

Hizmet Kullanım Koşullarında hükme bağlanan diğer yasaklamalara ek olarak, siteyi veya içeriğini (a) herhangi bir yasadışı amaçla, (b) başkalarını yasadışı edimleri ifa etmeye veya bunlara bunlara katılmaya teşvik etmek için, (c) herhangi bir uluslararası, federal, eyalet veya düzeyindeki yönetmelikleri, kuralları, kanunları veya yerel nizamnameleri ihlal etmek, (d) bizim fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya bunlara tecavüz etmek, (e) cinsiyete, cinsel yönelime, dine, ırka, etnik aidiyete, yaşa, uyruğa veya engelliliğe dayalı olarak tacize, istismara, hakarete, lekelemeye, iftiraya, aşağılamaya, yıldırmaya veya ayrımcılığa tabi tutmak, (f) yanlış veya yanıltıcı bilgiler sunmak, (g) Hizmetin veya ilişkili herhangi bir web sitesinin, diğer web sitelerinin veya İnternetin işleyişini veya işlevselliğini etkileyebilecek bir şekilde kullanılacak veya kullanılabilecek olan virüsleri veya zararlı kodları karşıya yüklemek veya iletmek, (h) başkalarının kişisel bilgilerini toplamak veya izlemek, (i) istenmeyen eposta göndermek, şifre çalmak, sıralamada öne çıkmak, yanlış yönlendirmek, otomatik içerik okuması yapmak, emekleme yapmak veya veri kazımak, (j) herhangi bir müstehcen veya ahlak dışı amaç için veya (k) Hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin, diğer web sitelerinin veya İnternetin güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya arkalarından dolanmak amacıyla kullanmanız yasaklanmaktadır. Yasaklanan kullanımların herhangi birisini ihlal etmeniz nedeniyle Hizmeti veya ilgili herhangi bir web sitesini kullanımınızı sonlandırma hakkını saklı tutmaktayız.

Garantilerden Feragat; Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hizmetimizin kullanımınıza kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız bir şekilde sunulacak olduğu hususunda garanti, beyan veya teminat vermemekteyiz.
Hizmetin kullanımından elde edilecek olan sonuçların kesin ve güvenilir olacaklarını garanti etmemekteyiz.
Hizmeti tarafınıza bildirimde bulunmaksızın zaman zaman süresiz olarak kullanımdan kaldırabileceğimizi veya hizmeti herhangi bir zamanda iptal edebileceğimizi kabul etmektesiniz.
Hizmeti kullanmanızın veya kullanamıyor olmanızın riskinin sadece size ait olduğunu sarahaten kabul etmektesiniz. Hizmet veya size hizmet üzerinden teslim edilen bütün ürün ve hizmetler (tarafımızca aksi sarahaten belirtilmediği müddetçe) kullanımınız için ‘olduğu gibi’ ve ‘bulunduğu haliyle’ ve pazarlanabilirlik, pazarlanabilir kalite, belirli bir amaca uygunluk, dayanıklılık, mülkiyet, ve ihlal olmaması bağlamındaki tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere sarih veya zımni hiçbir türden beyan, garanti veya koşul olmaksızın sağlanmaktadır.
KAPKA, ortaklarımız, çalışanlarımız, bağlı ortaklıklarımız, acentelerimiz, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, servis sağlayıcılarımız veya lisans verenlerimiz herhangi bir hizmeti veya hizmet üzerinden satın alınan herhangi bir ürünü kullanımınızdan kaynaklanan hiçbir yaralanma, zarar, talep veya sınırlama olmaksızın kar kaybı, gelir kaybı, tasarruf kaybı, veri kaybı, ikame masrafları, veya ister sözleşmeye isterse de haksız fiile (ihmal de dahil), kusursuz sorumluluğa ya da başka bir şeye dayalı olsun benzeri zararlar da dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı, arızi, cezai, özel veya netice kabilinden zarardan veya hizmeti ya da herhangi bir ürünü kullanımınızla, sınırlama olmaksızın herhangi bir içerikteki herhangi bir hata veya ihmal de dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde alakalı olan diğer taleplerden, veya hizmetin ya da hizmet üzerinden yayınlanan, iletilen veya başka şekilde kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin (veya ürünün) kullanımı neticesinde oluşan herhangi bir türdeki zarar veya ziyandan dolayı hiçbir durumda yükümlülük taşımayacaktır. Bazı eyaletlerde veya yargı bölgelerinde arızi veya netice kabilinden zarar-ziyana ilişkin yükümlülüğün hariçte bırakılmasına müsaade edilmemesi nedeniyle, ilgili eyaletlerde veya yargı bölgelerinde yükümlülüğümüz kanun ile izin verilen azami kapsam ile sınırlı olacaktır.

Tazmin

Herhangi bir üçüncü tarafça bu Hizmet Kullanım Koşullarını veya atıf yapılmak suretiyle içerdikleri belgeleri ihlal etmenizden veya herhangi bir kanunu veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmenizden dolayı üçüncü taraflarca ileri sürülen her türlü talep veya iddiaya karşı, makul vekalet ücretleri de dahil olacak şekilde, KAPKA’ı ve ortaklarımızı, memurlarımızı, acentelerimizi, yüklenicilerimizi, lisans verenlerimizi, servis sağlayıcılarımızı, altyüklenicilerimizi, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı tazmin etmeyi, savunmayı ve bunlardan beri kılmayı kabul etmektesiniz.

Bölünebilirlik

Bu Hizmet Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yasadışı, hükümsüz veya tatbik edilemez olduğunun tespiti halinde, bahse konu hüküm geçerli kanun ile müsaade edilen azami ölçüde tatbik edilebilir olacaktır ve tatbik edilemez kısım ise bu Hizmet Kullanım Koşullarından ayrılmış olarak addedilecektir, bu tespit geri kalan hükümlerin hiçbirisinin geçerlilik ve tatbik edilebilirliğini etkilemeyecektir.

Fesih

Tarafların fesih tarihi öncesinde üstlendikleri borç ve yükümlülükleri işbu sözleşmenin feshedilmesinin ardından bütün amaçlar doğrultusunda geçerli kalmayı sürdürecektir.
Bu Hizmet Kullanım Koşulları tarafımızca ya da tarafınızca feshedilene değin yürürlükte kalırlar. Bu Hizmet Kullanım Koşullarını Hizmetlerimizi kullanmayı artık istemediğinizi tarafımıza bildirerek veya sitemizi kullanmayı bıraktığınız zaman feshedebilirsiniz.
Eğer kendi yegane kanaatimize göre bu Hizmet Kullanım Koşullarının herhangi bir kayıt veya şartına riayet etmiyor iseniz veya riayet etmiyor olduğunuzdan kuşkulanırsak, işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın feshedebiliriz ve fesih tarihine değin ve bu tarihi de içerecek şekilde muaccel olan tüm tutarlardan sorumlu olmaya devam edersiniz ve/veya buna uygun olarak Hizmetlerimize (veya bunların herhangi bir bölümüne) olan erişiminizi engelleyebiliriz.

Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu Hizmet Kullanım Koşullarında yer alan herhangi bir hak veya hükmü tatbik veya icra etmemiz o hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.
Bu Hizmet Kullanım Koşulları ve tarafımızca sitede Hizmete ilişkin olarak yayınlanan diğer politika veya işletim kuralları sizinle bizim aramızdaki bütün mutabakat ve anlaşmayı teşkil ederler ve Hizmeti kullanımınız bunlara tabidir ve ayrıca sizinle bizim aramızdaki yazılı ya da sözlü geçmiş ya da mevcut bütün anlaşmaların, bildirimlerin be tekliflerin yerini alırlar (sınırlama olmaksızın, Hizmet Kullanım Koşullarının daha önceki sürümleri de dahil olmak üzere). Bu Hizmet Kullanım Koşullarının yorumlanmasındaki muğlaklıklar kaleme alan taraf aleyhine tefsir edilmezler.

Geçerli Hukuk

Bu Hizmet Kullanım Koşulları ve Hizmetleri size sunduğumuz tüm diğer ayrı sözleşmeler xxx kanunlarına tabi olacak ve onlar uyarınca tefsir edileceklerdir.

Hizmet Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

Hizmet Kullanım Koşullarının en son sürümünü bu sayfada herhangi bir zamanda inceleyebilirsiniz.
Bu Hizmet Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümünü web sitemizde güncellemeleri ve değişiklikleri yayınlayarak yegane endi takdir yetkimize tabi olarak güncelleme, değiştirme veya ikame etme hakkımızı saklı tutmaktayız. Web sitemizin değişikliklere ilişkin olarak düzenli bir biçimde kontrol edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Hizmet Kullanım Koşullarındaki herhangi bir değişikliğin yayınlanmasının ardından web sitesini veya Hizmeti kullanmaya veya erişim sağlamaya devam ediyor olmanız ilgili değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

İletişim Bilgileri

Bu Koşullar veya Site ile alakalı soru veya kaygılarınız bakımından bizimle iletişime geçmek veya bu Koşullar kapsamında herhangi bir bildirimde bulunmak amacıyla, lütfen web sitemizde yer alan “Bize Ulaşın” sayfasına başvurunuz.

Bize ulaşın

Yukarı Dön

Penzance, Birleşik Krallık'tan biri satın aldı.

Product name

info info